محیط شناسی روابط فرهنگی

کلیسای ارتدکس روسیه: "جهان روس" فراتر از مرزهای دولتی و تاریخی است

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نویسنده:

کلیسای ارتدکس روسیه (ROC) اعلام کرده است که روسیه تنها حامی و مدافع جهان روسیه است. مرزهای جهان روسیه به عنوان یک پدیده معنوی و فرهنگی - تمدنی بسیار فراتر از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه فعلی و قلمرو تاریخی وسیع روسیه است. شرکت کنندگان در مجمعی با عنوان "حال و…

کلیسای ارتدکس روسیه (ROC) اعلام کرده است که روسیه تنها حامی و مدافع جهان روسیه است. مرزهای جهان روسیه به عنوان یک پدیده معنوی و فرهنگی - تمدنی بسیار فراتر از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه فعلی و قلمرو تاریخی وسیع روسیه است. شرکت کنندگان در مجمعی با عنوان "حال و آینده جهان روسیه" که در 27 مارس 2024 در کلیسای جامع مسیح منجی در مسکو به رهبری رئیس کمیته جهانی روسیه برگزار شد به این نتیجه رسیدند. شورای خلق، پدرسالار کریل مسکو.

کلیسای ارتدکس روسیه کرد: در کنار نمایندگان دیاسپورای روسیه که در سراسر جهان پراکنده شدند، جهان روسیه شامل همه کسانی است که سنت روسی، گنجینه های تمدن روسیه و فرهنگ غنی روسیه برای آنها بالاترین ارزش و معنای زندگی است. به گفته کلیسای ارتدکس روسیه،" ایجاد دولت هزار ساله روسیه نشان دهنده عالی ترین شکل خلاقیت سیاسی ملت روسیه است. روس‌ها خواستار آن بودند. بنابراین، احیای وحدت بین مردم روسیه و همچنین پتانسیل معنوی و حیاتی آنها، شرایط کلیدی برای بقا و توسعه موفقیت‌آمیز روسیه و جهان روسیه در قرن بیست و یکم است".
کلیسای ارتدکس روسیه به طور قطعی جزئی هویت مردم روسیه و سایر روس زبانان را شامل می شود. روسیه باید به دکترین موجود در مورد یکپارچگی مردم روسیه بازگردد که بر اساس آن مردم روسیه متشکل از روس‌های بزرگ، روس‌های کوچک و بلاروس‌ها هستند که شاخه‌های (گروه‌های فرعی) یک قوم هستند و اصطلاح « روسی تمام اسلاوهای شرقی - فرزندان روسیه تاریخی را در بر می گیرد. دکترین تثلیث علاوه بر به رسمیت شناختن و توسعه در علم داخلی، باید تثبیت قانونی شود و به بخشی جدایی ناپذیر از سیستم حقوقی روسیه تبدیل شود. تثلیث باید در لیست گنجانده شود و باید ارزش های معنوی-اخلاقی روسیه و حمایت قانونی مناسب به عمل آید."

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی