محیط شناسی روابط فرهنگی

Religious Information Service Ukraine

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

کلیسای ارتدکس روسیه: "جهان روس" فراتر از مرزهای دولتی و تاریخی است

کلیسای ارتدکس روسیه (ROC) اعلام کرده است که روسیه تنها حامی و مدافع جهان روسیه است. مرزهای جهان روسیه به عنوان یک پدیده معنوی و فرهنگی - تمدنی بسیار فراتر از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه فعلی و قلمرو تاریخی وسیع روسیه است. شرکت کنندگان در مجمعی با عنوان "حال و…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers