محیط شناسی روابط فرهنگی

Saif Al-Obaidi

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

بازگشت 70 خانواده مسيحى به موصل به رغم موانع امنيتى و اقتصادى

مسئول كليساهاى كاتوليک موصل عادل رائد تأكيد كرد تعداد خانواده هاى مسيحى كه اكنون به موصل بازگشتند بيش از 70 خانواده نمى باشند. وى توضيح داد هزاران مسيحى به شهر موصل مى آيند و هدف از ورود آنان به اين شهر براى اشتغال، خريد و درس است اما براى سكونت…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers