محیط شناسی روابط فرهنگی

Nurlan Aliyev

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

وضعيت ژئوپولتيک جدید جنوب قفقاز

مانند هميشه جنوب قفقاز نقطه اشتراک منافع حياتى ژئوپولتیک و اقتصادى ميان روسيه و ايران و تركيه مى باشد و شكاف هاى ناشى از درگيرى هاى نظامى ميان ارمنستان و جمهورى آذربايجان در سال هاى اخير و مهم تر از آن تأثير جنگ ميان روسيه و اكراين تنها تغييرات اصلى…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers