محیط شناسی روابط فرهنگی

Mushreq Reesan

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

"جریان ملی شیعی" به رهبری مقتدی صدر؛ رقیبی برای "چارچوب هماهنگی شیعی" یا اپوزیسیونی در پارلمان؟

اقدام رهبر جریان صدر مقتدی صدر در تغییر نام جریان خویش به "جریان ملی شیعی" و اعلام رسمی آن با پرچمی الهام گرفته از پرچم عراق، محافل سیاسی در این کشور را به تحلیل آن مشغول کرده است. از نظر این محافل ممکن است این گام درگاهی برای ورود دوباره…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers