محیط شناسی روابط فرهنگی

Mohammed Alrubaie

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

دلايل و نتايج فرار مغزهاى عراق و جهان عرب

شكى نيست مهاجرت نوابغ و نيروهاى كارآمد موضوعى خطرناک محسوب مى شود زيرا  مانع حل مشكلات و  پيشبرد روند پيشرفت اقتصادى است. تعريف و دلايل فرار مغزها فرار مغزها به معناى انتقال افراد داراى مهارت از كشورى به كشورى ديگر مى باشد كه منجر به از دست دادن نيروى كار…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers