محیط شناسی روابط فرهنگی

Federico Aznar Fernández

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

غرب چیست؟ غرب در مواجهه با هویت خود: چالش‌های معاصر

جهانی شدن جهان را به مکانی بسیار پیچیده تبدیل کرده است. جنگ در اوکراین که بیانگر رویزیونیسم روسیه است، جهان چندقطبی و منطق حاکم بر آن را از بین برده است که درگیری های پیرامونی را افزایش خواهد داد. موفقیت آن به معنای معکوس شدن جهانی شدن است، به همین…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers