محیط شناسی روابط فرهنگی

David Hallbeck

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

ریشه مشابهت ایدئولوژیک ایران و روسیه

روسیه و ایران به دلیل سیاست سنتی خود چه در داخل و چه در خارج از کشور به خوبی شناخته شده است. با وجود این، هنوز سوالاتی در مورد چگونگی نگهداری و حفظ این چشم اندازها در طول زمان باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که عوامل اجتماعی عمیقاً ریشه‌دار مسئول…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers