محیط شناسی روابط فرهنگی

Benedict Vigers

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

عراق؛نشانه های ثبات در منطقه ای بی ثبات

در سال های متعددى بی ثباتی در عراق در صدر عناوین خبرها در رسانه های دنیا بوده است اما داده های جدید مؤسسه گالوپ نشان می دهد از دیدگاه عراقی ها کشورشان شاهد ثبات بیشتری است. در همین راستا میزان اعتماد عراقی ها به نهادهای ملی سیاسی در سال گذشته…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers