محیط شناسی روابط فرهنگی

Ben-Dubow

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شرمندگی دولت روسیه از کیفیت پایین هوش مصنوعی روسی

جمعه گذشته، OpenAI، شرکت پشتیبان ChatGPT، اولین استفاده تأیید شده از هوش مصنوعی مولد را به عنوان ابزاری برای تشخیص اطلاعات نادرست روسیه نشان داد. کمپین‌هایی که این شرکت افشا کرد خیلی مؤثر نبودند و فقط صد‌ها بازدید و تعامل در تمام سیستم عامل‌ها را به دست آوردند. اما تحقیرآمیز‌ترین…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers