محیط شناسی روابط فرهنگی

Ahmed Nadhif

جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

تمايل به راست گرايى؛ سياست جديد فرانسه درخصوص اسلام گرايان

روابط ميان مقامات فرانسوى و گروه هاى اسلام گرا در مدت اخير تنش زا مى باشد و به سمت اعمال قدرت از طرف اين مقامات در رويارويى با "مشكل اسلامگرايى" به زعم آنان پيش مى رود. در نتيجه نهادهاى فرانسوى فرآيند بازگرداندن شخصيت هاى وابسته به جريان اسلامگرايى را سرعت…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers