محیط شناسی روابط فرهنگی

ukraineworld

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ایده جهان روسی درباره جنگ علیه اوکراین

اگر بخواهیم روسیه امروز را در یک کلمه توصیف کنیم، کلمه «غرب ستیز»، کلمه مناسبی برای این کار خواهد بود. حداقل، کرملین دوست دارد هدف «جهان روسی» را اینگونه تعریف کند: توقف «هژمونی غرب» و بازگشت به آغوش سنت. اما ریشه این سنت کجاست؟ آیا واقعاً عاری از تأثیرات غربی…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers