محیط شناسی روابط فرهنگی

UK in a changing Europe

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

اهمیت جنگ فرهنگی

مسائل مربوط به جنگ فرهنگی در انتخابات بعدی چقدر مهم است؟ جیمز برکولت یافته‌های تحقیق اخیر خود را خلاصه می‌کند که نشان می‌دهد این موضوعات برای افرادی که ارزش‌های اجتماعی سنتی دارند برجسته‌تر است. آیا بریتانیا در چنگال نوعی «جنگ فرهنگی» است؟ تحقیقات اخیر من نشان می‌دهد که برخی از…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers