محیط شناسی روابط فرهنگی

The Geopolitics

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

قدرت نرم ایران در آفریقا

نفوذ ایران در منطقه ساحل موضوعی پیچیده و چندوجهی است که در سال‌های آینده نیز به تکامل خود ادامه خواهد داد. نفوذ ایران در منطقه ساحل به دلیل ترکیبی از استراتژی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در حال گسترش است. منطقه ساحل که ۱۱ کشور در غرب و شمال مرکزی آفریقا…
سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

چگونه چین از قدرت نرم خود در جنوب آسیا استفاده می کند؟

ظرفیت قدرت‌های بزرگ یا نوظهور برای اعمال نفوذ بر دیگر کشور‌ها دیگر منحصراً به قدرت سخت وابسته نیست. در قرن بیست و یکم، قدرت نرم به عنوان ابزاری حیاتی در روابط بین‌الملل ظاهر شده است. پویایی قدرت مدرن فراتر از قدرت نظامی صرف است. در حالی که قدرت سخت از…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers