محیط شناسی روابط فرهنگی

pcpsr

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

نگاه فلسطینیان به جنگ و آینده کشور خود

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در بازه زمانی 26 می تا 1 ژوئن 2024 در نوار غزه و کرانه باختری انجام داده است. در این نظرسنجی 1570 شخص شرکت کردند که 750 نفر از آنان از غزه و 760 نفر از آنان از کرانه باختری به طور رو…
شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نگاه مردم فلسطین درخصوص جنگ و آینده فلسطین چگونه است؟

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در مدت 5-10 مارس در کرانه باختری و غزه انجام داده است. این نظرسنجی در غزه در مناطقی صورت گرفته که درگیری ها در آن کمتر می باشد مانند: بخشی از خانیونس و رفح و مرکز نوار غزه و برای نمونه شمال غزه…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers