محیط شناسی روابط فرهنگی

neweasterneurope

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

روسیه: سلاح دموکراسی برای مبارزه بهتر با غرب

کرملین از دموکراسی بیزار است. روسیه پساکمونیستی با این سیستم حکومتی فاصله کوتاهی داد. دموکراسی در فدراسیون روسیه حدود دو سال بین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و دستور رئیس جمهور بوریس یلتسین در سال 1993 با هدف قرار دادن پارلمان روسیه که حاضر به تسلیم شدن به…
جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

ریشه مشابهت ایدئولوژیک ایران و روسیه

روسیه و ایران به دلیل سیاست سنتی خود چه در داخل و چه در خارج از کشور به خوبی شناخته شده است. با وجود این، هنوز سوالاتی در مورد چگونگی نگهداری و حفظ این چشم اندازها در طول زمان باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که عوامل اجتماعی عمیقاً ریشه‌دار مسئول…
شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

یهودستیزی: سنگ بنای هویت ملی لهستان؟

جامعه امروز لهستان  از اتحاد بین اشراف سابق لهستان-لیتوانی و دهقانان کاتولیک اسلاوفون شکل گرفت. فرایند ایجاد هویت ملی لهستانی آسان نبود، از این رو، از یهودستیزی اغلب به عنوان وسیله‌ای برای غلبه بر شکاف طبقاتی بین اشراف و دهقانان استفاده می‌شد. در آغاز قرن بیستم، رهبران جنبش ملی لهستان…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers