محیط شناسی روابط فرهنگی

العربی الجدید

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

بازگشت 70 خانواده مسيحى به موصل به رغم موانع امنيتى و اقتصادى

مسئول كليساهاى كاتوليک موصل عادل رائد تأكيد كرد تعداد خانواده هاى مسيحى كه اكنون به موصل بازگشتند بيش از 70 خانواده نمى باشند. وى توضيح داد هزاران مسيحى به شهر موصل مى آيند و هدف از ورود آنان به اين شهر براى اشتغال، خريد و درس است اما براى سكونت…
پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

چه چالش هایی برای دستاوردهای آموزش زبان آمازیغ در مراکش مانع تراشی می کنند؟

تدریس زبان آمازیغ همچنان در مراکش با چالش های بسیاری رو به رو می باشد و این به رغم سپری شدن بیش از 20 سال از استقرار آن در سیستم آموزشی این کشور است و این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش و ورزش در این کشور بر…
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی
layers